Thursday, 10/03/2022, 08:57 GMT+7
352
:

Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 306/UBND-XDCB về việc phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh.Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều phối, đôn đốc nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh trong quá trình thực hiện Dự án; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan trong quá trình triển khai Dự án, đảm bảo giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố điều phối, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện Dự án; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho Dự án; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong quá trình xử lý vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án. Sở Xây dựng tập trung xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần; Chỉ số giá xây dựng hàng tháng để áp dụng riêng cho các gói thầu/dự án thành phần đảm bảo phù hợp yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện, tiến độ thi công xây dựng, khả năng cung ứng và mặt bằng giá thị trường, phản ánh đúng mức độ biến động giá xây dựng trên thị trường khu vực xây dựng. Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng nhằm kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, Chỉ số giá xây dựng cho từng gói thầu/dự án thành phần phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tránh bị tác động của các hiện tượng đầu cơ, nâng giá.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương lập phương án chuyển đổi ngành nghề đối với hộ dân bị thu hồi toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, rà soát các khu vực, bãi vật liệu khai thác, khu tái định cư… phục vụ đường cao tốc có ảnh hưởng đến vấn đề ngập úng, có nguy cơ xảy ra sạt lở, bồi lấp công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai trong quá trình thực hiện Dự án. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định các vị trí đất quốc phòng, đất quy hoạch cho nhiệm vụ quân sự dọc theo tuyến để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tim tuyến tại các vị trí đặc biệt của điểm cao quân sự mà không thể thu hồi được để vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn và UBND các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBNB cấp xã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; rà soát quy hoạch hệ thống giao thông vận tải tại địa phương, xác định các tuyến đường giao nhau với đường cao tốc để có giải pháp thiết kế chờ đấu nối đảm bảo khớp nối thuận lợi trong quá trình đầu tư sau này; đồng thời xác định tuyến đường dân sinh khu vực đường cao tốc đi qua để đề xuất lập các đường gom dân sinh hợp lý phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, kết nối với vùng nguyên liệu, vùng sản xuất của Nhân dân trong vùng Dự án được thuận lợi.

Website tỉnh

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.