Thứ tư, 04/07/2018, 11:22 GMT+7
188 lượt xem
Chia sẻ:

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 342 doanh nghiệp thành lập mới

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, qua đó để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ.  

cac

Bên cạnh đó, tỉnh cũng trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh; hướng dẫn các thủ tục ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nhờ đó đã khuyến khích một số doanh nghiệp thành lập mới. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 342 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 4.987 tỷ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ; có 140 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động và 65 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến hết tháng 06/2018, trên địa bàn tỉnh có 5.366 doanh nghiệp đăng ký với tổng vốn đăng ký 52.085,33 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển... Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác; phát huy vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập mới như đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng... 

Website UBND tỉnh

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.