About

img-about

Trung tâm Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư

Quảng Bình

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Trung tâm Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Quảng Bình có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các phòng chuyên môn giúp việc: Văn phòng; Phòng Xúc tiến đầu tư; Phòng Hỗ trợ Đầu tư; Phòng Tư vấn Đầu tư.

Các lĩnh vực hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã được cấp Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Quyết định số 3100441701/QDCN-VICB ngày 26/12/2008 của Tổng công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT.

Số liệu thống kê
9+ năm hình thành và phát triển
10+ phòng ban chuyên môn thuộc trung tâm
30+ cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm
140+ dự án được thẩm định đầu tư xây dựng công trình
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.