Monday, 31/10/2022, 15:20 GMT+7
141
:

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 10 năm 2022 tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2021

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 tiếp tục phục hồi nhất là lĩnh vực dịch vụ được dự báo sôi động hơn vào những tháng cuối năm nên số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 10/2022, cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 106,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 76,9 nghìn lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 21,4% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với tháng 9/2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 58,3% về số doanh nghiệp, giảm 1,5% về số vốn đăng ký và tăng 30,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 30,8% so với tháng 9/2022 và giảm 37,8% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,7% so với tháng 9/2022 và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước có 125,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.379,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 835 nghìn lao động, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 18% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2022 đạt 11 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm 2022 có 1.684 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021; hơn 31 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 23,3%; gần 93,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ tăng 39,1%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66,4 nghìn doanh nghiệp tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2021; 40,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 15,2%; 15,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 13,4%. Bình quân trong tháng 10 năm 2022 có 12,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Trang web Bộ KHĐT

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.