Câu hỏi thường gặp

Tên - 16/05/2017
Test
Trả lời câu hỏi
Tester - 28/03/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung và tấm lợp tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016. Công ty đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với giá trị 1.500 triệu đổng. Kính đề nghị Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục được miễn, giảm tiền ký quỹ cho dự án? - 003

Theo nội dung Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải ký quỹ với số tiền là 1.950 triệu đồng.

Khoản 7, Điều 48 Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định như sau: Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

Để có căn cứ báo cáo đề xuất mức hoãn tiền ký quỹ đối với dự án. Đề nghị Công ty cung cấp những văn bản sau:

1. Văn bản (quyết định) giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

2. Quyết định phê duyệt dự án và thuyết minh dự án đầu tư (bản gốc).

3. Văn bản của UBND thành phố Cẩm Phả xác nhận khối lượng, giá trị Công ty đã tạm ứng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án (bản photo công chứng) nếu có.

Tài liệu gửi về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình, tầng 2, trụ sở cơ quan tại đường 23/8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trân trọng!

Tester - 28/03/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung và tấm lợp tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016. Công ty đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với giá trị 1.500 triệu đổng. Kính đề nghị Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục được miễn, giảm tiền ký quỹ cho dự án? - 008

Theo nội dung Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải ký quỹ với số tiền là 1.950 triệu đồng.

Khoản 7, Điều 48 Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định như sau: Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

Để có căn cứ báo cáo đề xuất mức hoãn tiền ký quỹ đối với dự án. Đề nghị Công ty cung cấp những văn bản sau:

1. Văn bản (quyết định) giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

2. Quyết định phê duyệt dự án và thuyết minh dự án đầu tư (bản gốc).

3. Văn bản của UBND thành phố Cẩm Phả xác nhận khối lượng, giá trị Công ty đã tạm ứng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án (bản photo công chứng) nếu có.

Tài liệu gửi về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình, tầng 2, trụ sở cơ quan tại đường 23/8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trân trọng!

Tester - 28/03/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung và tấm lợp tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016. Công ty đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với giá trị 1.500 triệu đổng. Kính đề nghị Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục được miễn, giảm tiền ký quỹ cho dự án? - 011

Theo nội dung Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải ký quỹ với số tiền là 1.950 triệu đồng.

Khoản 7, Điều 48 Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định như sau: Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

Để có căn cứ báo cáo đề xuất mức hoãn tiền ký quỹ đối với dự án. Đề nghị Công ty cung cấp những văn bản sau:

1. Văn bản (quyết định) giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

2. Quyết định phê duyệt dự án và thuyết minh dự án đầu tư (bản gốc).

3. Văn bản của UBND thành phố Cẩm Phả xác nhận khối lượng, giá trị Công ty đã tạm ứng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án (bản photo công chứng) nếu có.

Tài liệu gửi về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình, tầng 2, trụ sở cơ quan tại đường 23/8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trân trọng!

Tester - 28/03/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung và tấm lợp tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016. Công ty đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với giá trị 1.500 triệu đổng. Kính đề nghị Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục được miễn, giảm tiền ký quỹ cho dự án? - 012

Theo nội dung Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải ký quỹ với số tiền là 1.950 triệu đồng.

Khoản 7, Điều 48 Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định như sau: Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

Để có căn cứ báo cáo đề xuất mức hoãn tiền ký quỹ đối với dự án. Đề nghị Công ty cung cấp những văn bản sau:

1. Văn bản (quyết định) giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

2. Quyết định phê duyệt dự án và thuyết minh dự án đầu tư (bản gốc).

3. Văn bản của UBND thành phố Cẩm Phả xác nhận khối lượng, giá trị Công ty đã tạm ứng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án (bản photo công chứng) nếu có.

Tài liệu gửi về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình, tầng 2, trụ sở cơ quan tại đường 23/8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trân trọng!

Gửi câu hỏi :
Bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình? Hãy gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi.
Các chuyên viên của Trung tâm Tư vấn Xúc tiến đầu tư Quảng Bình luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của bạn.
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.