Thứ tư, 05/10/2022, 11:11 GMT+7
112 lượt xem
Chia sẻ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thành lập Bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp

Bộ phận tiếp nhận được thành lập để tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sàng lọc, tổng hợp, tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền; tiếp nhận và thông báo thông tin giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

Bộ phận tiếp nhận chỉ tiếp nhận những kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bộ phận tiếp nhận thực hiện việc tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua Hộp thư điện tử công vụ và Số điện thoại được công bố của Bộ phận tiếp nhận.

- Người trực tiếp cung cấp thông tin kiến nghị (sau đây gọi tắt là Người kiến nghị) phải là người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, doanh nghiệp; thay mặt nhà đầu tư, doanh nghiệp cung cấp thông tin kiến nghị và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin cung cấp.

- Người kiến nghị gửi thông tin kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp (gồm văn bản kiến nghị và các tài liệu liên quan – nếu có) vào Hộp thư điện tử công vụ của Bộ phận tiếp nhận, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân gồm: Họ tên, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác (thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nếu có yêu cầu). Người kiến nghị có thể kết hợp gọi điện trong giờ hành chính vào Số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận để giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị hoặc để xác nhận việc gửi văn bản kiến nghị (nếu thấy cần thiết).

 Người kiến nghị gửi văn bản kiến nghị vào Hộp thư điện tử công vụ có địa chỉ kiennghidautu@quangbinh.gov.vn, có thể kết hợp gọi điện cho Bộ phận tiếp nhận qua Số điện thoại 0916.110.990 .

Sau khi nhận được thông tin kiến nghị, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực để xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; đồng thời, thông báo cho Người kiến nghị biết về tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị.

Các cơ quan chức năng chủ trì giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp căn cứ tính chất, nội dung kiến nghị để tổ chức giải quyết theo quy trình của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị; trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết thì có văn bản ý kiến gửi cho Bộ phận tiếp nhận để phản hồi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được biết. Thông tin giải quyết kiến nghị đề nghị các cơ quan chức năng gửi cho Bộ phận tiếp nhận qua địa chỉ hộp thư điện tử công vụ nêu trên và qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Ngay sau khi nhận được thông tin giải quyết kiến nghị của cơ quan chức năng, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm gửi thông tin giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua địa chỉ thư điện tử của Người kiến nghị; đồng thời liên hệ trực tiếp qua số điện thoại do Người kiến nghị cung cấp để thông báo về thông tin giải quyết kiến nghị.

 

 

 

Trung tâm TV, XTĐT

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.