Tuesday, 28/03/2017, 11:01 GMT+7
2327
:

Công bố các Quyết định, thông báo về công tác cán bộ - 073

Ngày 17/01/2017, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

img-news

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định, thông báo về công tác cán bộ đối với 04 đồng chí. Cụ thể: Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hữu Thái, Quyền Tổng Biên tập Báo Quảng Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Quảng Bình (Quyết đinh số 448-QĐ/TU ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trần Quang, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh); giới thiệu đồng chí Phạm Đức Thái, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Môi trường và Phát triển đô thị ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (Thông báo số 370-TB/TU ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); điều động đồng chí Trần Thanh Chương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đến nhận công tác tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị, giới thiệu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh).

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ, các đồng chí cán bộ vừa được bổ nhiệm khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, động lực để tiếp tục phấn đấu. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ luôn nỗ lực, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, cùng đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin cậy giao phó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động; đồng thời mong muốn trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới, các đồng chí cán bộ sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh. Các đồng chí vừa được bổ nhiệm cần quyết tâm phấn đấu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm cũng đã tiến hành ký cam kết theo Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

admin

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.