Hạ tầng giao thông

1. Vị trí địa lý

Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập trang Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (https://dautu.quangbinh.gov.vn/) hoặc vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện theo hướng dẫn, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình (kèm theo lệ phí theo quy định). Trường hợp đăng ký trực tuyến, thì hồ sơ và lệ phí được nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Trung tâm hành chính công kiểm tra danh mục hồ sơ và nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi đáp ứng đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình để nhận kết quả, hoặc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát .

Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.