Thứ tư, 30/10/2019, 08:34 GMT+7
2711 lượt xem
Chia sẻ:

114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2019

114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2019

114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2019

Theo Báo cáo số 165/BC-TCTK ngày 28/10/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2018.

More-reforms-needed

Trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 9/2019 và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng, cả nước còn có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng 9/2019 và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm 2018, 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% và tăng 9,2%, 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%, 1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.

Trong 10 tháng năm 2019, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3.327,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149,3 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm 2019 có 1,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, có 30,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%, có 82 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%. Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Có 14,45 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 6,8%, 14,41 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,6%), tăng 2%, 9,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 15,1%, gần 6,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 5,9%, 6,6 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,8%), tăng 15,4%...

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 37,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 1,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 3,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 21,2%; nghệ thuật vui chơi và giải trí có 1,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 0,3%.

Cũng trong 10 tháng năm 2019, tất cả các vùng kinh tế đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 34,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,5% (vốn đăng ký đạt 426,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9%), Trung du và miền núi phía Bắc 4,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,1% (vốn đăng ký đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 16 nghìn doanh nghiệp, tăng 4% (vốn đăng ký đạt 150,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%)...

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm 2019 là 26,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,7%), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018; có 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,3%), tăng 3,5%; 3,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 10,1%...

Website Bộ KHĐT

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.