Đội ngũ cán bộ

Giám đốc
Trần Quang Hòa
Trần Quang Hòa
Giám đốc Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư
Phòng Phó Giám đốc
Võ Thanh Đức
Võ Thanh Đức
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư
Phòng Đầu tư
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Trưởng phòng
Phòng Hỗ trợ phát triển
Nguyễn Thị Lựu
Nguyễn Thị Lựu
Trưởng phòng
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.