Thông tin về các khu công nghiệp và kinh tế

1. Các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp hiện có

I. CÁC KHU KINH TẾ:

1. KHU KINH TẾ HÒN LA

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích:  10.000 ha (trong đó biển và đảo là : 1.100 ha )
Địa chỉ: X.Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

2. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO

Diện tích: 537,7 km2

Địa chỉ: gồm các xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Hồng Hóa và Tiến Hóa thuộc huyện Minh Hóa.

Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

 

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

1. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 66,32 ha

Địa chỉ: phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

2. KHU CÔNG NGHIỆP  CẢNG BIỂN HÒN LA (THUỘC KKT HÒN LA)

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 109,26 ha

Địa chỉ: Quốc Lộ 1, X.Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

3.  KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG HỚI

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 104,77 ha

Địa chỉ: xã Thuận Đức TP Đồng Hới và xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

4. KHU CÔNG NGHIỆP  HÒN LA 2 (THUỘC KKT HÒN LA)

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích :177,1 ha

Địa chỉ: X.Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

5. KHU CÔNG NGHIỆP  BANG

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 450 ha

Địa chỉ: xã Phú Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

6. KHU CÔNG NGHIỆP  CAM LIÊN

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 450 ha

Địa chỉ: xã Cam Liên, H.Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

7. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC QUÁN HÀU

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Diện tích : 300 ha

Địa chỉ: xã Vĩnh Ninh, một phần thuộc thị trấn Quán Hàu và xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

8.  KHU  CÔNG NGHIỆP  LÝ TRẠCH

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNHDiện tích : 250 ha

Địa chỉ: xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3828513 
Fax: (052) 3828516 
Email: 
kcn@quangbinh.gov.vn 
Website: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

2. Các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp quy hoạch

I. Khu vực Bãi Dinh - Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Khu vực Bãi Dinh - Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/4/2007.

1. Vị trí địa lý:

Khu vực Bãi Dinh - Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nằm trên tuyến đường Quốc lộ 12A đi qua, thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, huyên Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Với ranh giới cụ thể như sau:
- Phía Bắc giáp khe Bãi Dinh.
- Phía Đông giáp khe nước và vực sâu.
- Phía Nam giáp đồi trọc.
- Phía Tây giáp đồi cao.
2. Quy hoạch sử dụng đất:
Tổng diện tích Quy hoạch sử dụng đất: 110 ha
Cơ cấu sử dụng đất sau khi quy hoạch như sau:
- Đất ở cũ: 6,22 ha.
- Đất ở mới kết hợp với dịch vụ: 8,46ha
- Đất công trình công công: 1,18ha
- Đất dự phòng phát triển đất ở: 6,38 ha
- Đất dự phòng phát triển công trình công cộng: 0,52ha
- Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao: 6,39ha
- Đất dịch vụ, thương mại, quản lý hành chính: 9,35ha
- Đất giao thông đối ngoại: 6,06ha
- Đất giao thông đối nội: 4,33ha
- Đất kho bãi, xí nghiệp công nghiệp, cây xanh cách ly: 8,39ha
- Đất khe suối: 11,37ha
- Đất đồi cây, hành lang an toàn: 41,35ha

 

 

II. Khu phi thuế quan Khu kinh tế Hòn La

Khu phi thuế quan Khu kinh tế Hòn La được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch 1/500 tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2015, có tổng diện tích 40,84 ha.

1. Vị trí địa lý:
Khu phi thuế quan Khu kinh tế Hòn La với Quy hoạch là trung tâm thương mại, công nghiệp hỗ trợ phát triển có chức năng ưu đãi đặc biệt về mặt thuế và tài chính thuộc Khu kinh tế Hòn La, có tuyến đường Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam chạy ngang qua. Ranh giới thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tương đối được giới hạn như sau:
+ Phía Bắc giáp đường sắt (dự kiến) ra cảng;
+ Phía Nam giáp dự án khu tái định cư xã Quảng Đông;
+ Phía Đông giáp đất quy hoạch Khu du lịch ven biển;
+ Phía Tây giáp Quốc lộ 1.

2. Quy hoạch sử dụng đất :
 

Bảng tổng hợp sử dụng đất

 

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng khu thương mại, dịch vụ, văn phòng

2,64

6,5

2

Đất xây dựng quản lý điều hành và giới thiệu sản phẩm

2,69

6,6

3

Đất xây dựng Khu chế xuất

4,00

9,8

4

Đất xây dựng Khu gia công tái chế

10,76

26,3

5

Đất xây dựng Trạm kiểm soát liên ngành

1,06

2,6

6

Đất xây dựng ngoại quan

3,71

9,1

7

Đất mặt nước

1,97

4,8

8

Đất cây xanh công viên

3,66

9,0

9

Đất cây xanh cách ly

0,68

1,7

10

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

0,06

0,1

11

Đất giao thông

9,61

23,5

 

Tổng diện tích đất

40,84

100

Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.