, 30/12/2017, 15:43 GMT+7
536
:

Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Sáng ngày 28/12/2017, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Bình

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh.

Đây được xem là hội nghị Chính phủ đầu tiên có sự tham dự của Tổng Bí thư. Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Cụ thể, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là thành công lớn của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Đây sẽ là văn bản chủ đạo, quan trọng nhất trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và cả hệ thống hành chính Nhà nước trong năm 2018. Dự thảo Nghị quyết được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng trên tinh thần đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung; bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn; có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực; giảm thiểu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, cơ quan, địa phương; đồng thời chú trọng công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và trọng tâm chỉ đạo, điều hành là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2017, cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và thêm nhiều bài học quý, tuy nhiên không chủ quan, thỏa mãn và say sưa với thành tích, thắng lợi bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề như: Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý các Bộ, ngành và địa phương phải kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước; phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Ngày 29/12/2017, hội nghị trực tuyến của Chính phủ tiếp tục làm việc. Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này.

 

Website UBND tỉnh

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.