Tuesday, 30/01/2018, 09:32 GMT+7
747
:

Năm 2017, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 590 doanh nghiệp

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh; đồng thời hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.  

dn2

Với những biện pháp tích cực đó đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp dần vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng. Năm 2017, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 590 doanh nghiệp, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016 với số vốn đăng ký 4.372 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh lên 5.050 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 47.068 tỷ đồng. Để phục vụ tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về doanh nghiệp, trong năm, tỉnh đã tập trung kiểm tra việc góp vốn của các doanh nghiệp có vốn điều lệ tăng đột biến và từng bước được triển khai công tác chuẩn hóa, số hóa dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tại hệ thống đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Theo báo cáo, trong năm 2017, toàn tỉnh cũng có 190 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động, 25 doanh nghiệp tiến hành giải thể tự nguyện và 263 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Năm 2018, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, năng lực để thực hiện dự án; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển... Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác; hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác... 

Website UBND tỉnh

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.