Sunday, 24/01/2021, 08:15 GMT+7
2049
:

Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cam kết của Lãnh đạo tỉnh về cải thiện đầu tư kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính Phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Các sở, ban, ngành đã tăng cường cải cách hành chính, cải cách công vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 sở, ngành đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với tổng số 1.018 TTHC. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử cũng được triển khai tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cũng đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hoá nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện TTHC về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định, trong đó các thủ tục về thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án nhóm B, C, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, cấp phép xây dựng giảm 10-33% thời gian đã tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, định kỳ, tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời trên các kênh thông tin, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh về cơ chế, chính sách, quy hoạch. Các sở, ban, ngành, địa phương cũng thường xuyên cập nhật những tài liệu pháp lý, thông tin về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, tạp chí, bản tin chuyên ngành để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; niêm yết công khai các TTHC tại phòng giao dịch một cửa. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị đối thoại, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thông qua đó đã cung cấp cho các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức một số kiến thức pháp luật cơ bản về chính sách ưu đãi đầu tư, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, xuất nhập khẩu hàng hóa…

Trong lĩnh vực thuế, Cục thuế tỉnh cũng đã đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; đã hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc những doanh nghiệp mới kinh doanh hiểu và đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng. Hiện nay có trên 99% đơn vị thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, thuộc top dẫn đầu cả nước. Ngoài ra, các giao dịch như đăng ký thuế, kê khai, miễn giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, đăng ký in, mua hoá đơn cũng được thực hiện tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế; việc thực hiện cơ chế liên thông giữa cơ quan Thuế - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Công an tỉnh trong hoạt động cấp phép kinh doanh, mã số thuế, khắc dấu; việc luân chuyển hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng đã tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Về lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn Cục ở cấp độ 3, thực hiện nhận và xử lý hồ sơ đạt tỷ lệ 100% hồ sơ phát sinh, thủ tục chủ yếu là hồ sơ hủy tờ khai và khai bổ sung các tiêu chí trên tờ khai hải quan; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại thực hiện thu ngân sách bằng phương thức điện tử; 100% chứng thư bảo lãnh hoặc chứng từ nộp tiền được xử lý trên hệ thống thông quan tự động VNACS/VCIS. Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 với 09 ngân hàng trong tỉnh; tiếp tục phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực đất đai, các cấp, ngành cũng quan tâm, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quảng bá, đẩy mạnh giao đất, thu tiền sử dụng đất và tăng cường đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc tạo môi trường thuận lợi, tỉnh cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; quảng bá, xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh; tư vấn cho các tổ chức cá nhân đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh về thành lập doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ và ưu đãi đầu tư, xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thông tin, quảng bá doanh nghiệp; cung cấp miễn phí phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp mới thành lập. Năm 2020, tỉnh đã cấp thêm phần mềm kế toán cho 07 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp được cấp từ năm 2017 đến nay là 252 doanh nghiệp.

Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tăng cường thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua phương thức mới trực tuyến tăng vượt bậc so với các năm khác, xếp thứ hạng khá của cả nước. Kết quả, năm 2020, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 658 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 10.170 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2020, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 7.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 82.450 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với các khu vực có tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Bảo Ninh, Phong Nha, các quỹ đất đất ven biển… tỉnh đã tổ chức rà soát các quỹ đất còn trống, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó ban hành suất đầu tư tối thiểu làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực; đồng thời kiên quyết thu hồi đất những dự án chậm tiến độ thực hiện. Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; xây dựng chính sách hỗ trợ liên kết sản phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; thực hiện các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh) và các tỉnh Nam Trung Bộ (Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế); phát triển nhiều sản phẩm, loại hình du lịch và không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, các cấp, ngành đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; mở rộng tín dụng, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 12 ước đạt 47.690 tỷ đồng, tăng 11,9% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 12 ước đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so đầu năm.

Thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch thông tin; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch; đẩy mạnh việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành đúng tiến độ các các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; thực hiện cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế; triển khai tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh, các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh...

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và đưa Quảng Bình trở thành điểm đến “An toàn, khác biệt và hiệu quả” cho các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết:

1. “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Phục vụ doanh nghiệp” là phương châm hoạt động của các cấp, ngành.

2. Cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, hải quan, thuế...).

3. Giảm thiểu các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát (không quá 1 cuộc/ năm, bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành).

4. Áp dụng mức ưu đãi tối đa về thuế, phí, tiền sử dụng đất và các hỗ trợ khác cho các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Cung cấp công khai, minh bạch thông tin về đất đai, quy hoạch, kế hoạch, danh mục kêu gọi đầu tư,...

6. Bảo đảm cung cấp đầy đủ, chất lượng nguồn điện, nước sạch, viễn thông... cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

7. Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động cho các dự án đầu tư mới hoặc dự án cần tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình kinh doanh.

8. Cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngoài hàng rào các doanh nghiệp, nhà máy.

9. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự.

10. Hình thành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và thiết lập đường dây nóng phản ánh tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Website tỉnh

:
Reviews
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.