Thứ ba, 26/02/2019, 10:48 GMT+7
461 lượt xem
Chia sẻ:

Tiếp tục thu hút, vận động và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2018, tỉnh đã tiến hành cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng số vốn đăng ký cam kết 17,22 triệu USD, gồm có: Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh 10,67 triệu USD; Dự án LOTTECINEMA Đồng Hới của Công ty TNHH LOTTECINEMA Việt Nam 2,4 triệu USD; Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị công nghiệp, bồn áp lực, xây dựng và lắp đặt nhà tiền chế, công trình công nghiệp của Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Trường Hồng 3,5 triệu USD và Dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông (Việt Nam) 0,65 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt 133,3% về số dự án và 28,7% về số vốn đăng ký.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó 02 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 11,72 triệu USD Dự án Trại sản xuất tôm giống Quảng Bình 2 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tăng vốn đầu tư thêm 10 triệu USD; Nhà máy Phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tăng vốn đầu tư thêm 1,72 triệu USD.

Đặc biệt, trong năm, địa phương đã ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 02 dự án do chậm triển khai thực hiện dự án theo cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tư gồm Nhà máy Sản xuất và Lắp đạt tủ điện; sản xuất và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải; thi công các công trình xây dựng của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Everglory; Nhà máy Sản xuất lắp đặt các loại bồn, lò hơi, hệ thống nóng lạnh công nghiệp của Công ty TNHH Lắp đặt - Dịch vụ Vĩnh Phát Quảng Bình.

Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Số lượng dự án, giá trị đầu tư thấp, chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, còn ít dự án sử dụng công nghệ tiên tiến; chưa có dự án lớn mang tính động lực phát triển. Việc thiếu quỹ đất sạch đón nhà đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất một số dự án còn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư. Mặt khác, lĩnh vực thương mại sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu đầu tư, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản; nhiều dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp còn ít, chậm, chưa có nhà đầu tư phát triển kinh doanh hạ tầng và kinh doanh hạ tầng vào khu kinh tế. Riêng đối với một số dự án đã cấp phép đầu tư, vốn thực hiện đạt mức trung bình, tiến độ triển khai còn chậm. Việc tuyển dụng, cung ứng lao động của nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn quá ít. Phần lớn các dự án có quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu đầu tư vào một số lĩnh vực thương mại hàng hóa và sản xuất công nghiệp cơ khí, chưa thu hút vào những lĩnh vực đặc biệt ưu tiên và thế mạnh của tỉnh như du lịch - dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, đồ uống... Hiệu quả kinh tế do các nhà đầu tư FDI mang lại chưa được cao, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của tỉnh và thu nhập cho người lao động còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, hiệu quả đầu tư chưa cao...

Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu sẽ tiếp tục thu hút, vận động và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 - 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, trong đó có 03 dự án đang trong giai đoạn khảo sát xây dựng dự án đầu tư tại tỉnh, đó là: Tập đoàn Ayala; AC Energy, Inc.; B&T Windfarm đầu tư dự án Trang trại điện gió B&T với công suất 352 MW với tổng mức đầu tư 493 triệu USD; Tập đoàn Solar Philippines đầu tư Dự án Điện mặt trời tại tỉnh với tổng mức đầu tư 45 triệu USD; Công ty Seoutheast Asia Capital Group khảo sát đầu tư Dự án Kho xăng dầu SEACT và Khu bến phía Nam - Cảng Hòn La với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 249 triệu USD.

Để đạt được kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ và nguồn vồn đăng ký; thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư nước ngoài; tích cực rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và xây dựng những quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, trình tự và thời gian giải quyết nhằm loại bỏ thủ tục, giấy tờ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và tỉnh về ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư trên địa bàn; quan tâm, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư có hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các vùng trọng điểm, tập trung vào quy hoạch trọng tâm cấp bách...

images628522_234_4

Năm 2018, tỉnh đã tiến hành cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng số vốn đăng ký cam kết 17,22 triệu USD, gồm có: Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh 10,67 triệu USD; Dự án LOTTECINEMA Đồng Hới của Công ty TNHH LOTTECINEMA Việt Nam 2,4 triệu USD; Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị công nghiệp, bồn áp lực, xây dựng và lắp đặt nhà tiền chế, công trình công nghiệp của Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Trường Hồng 3,5 triệu USD và Dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông (Việt Nam) 0,65 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt 133,3% về số dự án và 28,7% về số vốn đăng ký.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó 02 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 11,72 triệu USD Dự án Trại sản xuất tôm giống Quảng Bình 2 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tăng vốn đầu tư thêm 10 triệu USD; Nhà máy Phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tăng vốn đầu tư thêm 1,72 triệu USD.

Đặc biệt, trong năm, địa phương đã ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 02 dự án do chậm triển khai thực hiện dự án theo cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tư gồm Nhà máy Sản xuất và Lắp đạt tủ điện; sản xuất và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải; thi công các công trình xây dựng của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Everglory; Nhà máy Sản xuất lắp đặt các loại bồn, lò hơi, hệ thống nóng lạnh công nghiệp của Công ty TNHH Lắp đặt - Dịch vụ Vĩnh Phát Quảng Bình.

Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Số lượng dự án, giá trị đầu tư thấp, chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, còn ít dự án sử dụng công nghệ tiên tiến; chưa có dự án lớn mang tính động lực phát triển. Việc thiếu quỹ đất sạch đón nhà đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất một số dự án còn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư. Mặt khác, lĩnh vực thương mại sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu đầu tư, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản; nhiều dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp còn ít, chậm, chưa có nhà đầu tư phát triển kinh doanh hạ tầng và kinh doanh hạ tầng vào khu kinh tế. Riêng đối với một số dự án đã cấp phép đầu tư, vốn thực hiện đạt mức trung bình, tiến độ triển khai còn chậm. Việc tuyển dụng, cung ứng lao động của nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn quá ít. Phần lớn các dự án có quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu đầu tư vào một số lĩnh vực thương mại hàng hóa và sản xuất công nghiệp cơ khí, chưa thu hút vào những lĩnh vực đặc biệt ưu tiên và thế mạnh của tỉnh như du lịch - dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, đồ uống... Hiệu quả kinh tế do các nhà đầu tư FDI mang lại chưa được cao, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của tỉnh và thu nhập cho người lao động còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, hiệu quả đầu tư chưa cao...

Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu sẽ tiếp tục thu hút, vận động và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 - 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, trong đó có 03 dự án đang trong giai đoạn khảo sát xây dựng dự án đầu tư tại tỉnh, đó là: Tập đoàn Ayala; AC Energy, Inc.; B&T Windfarm đầu tư dự án Trang trại điện gió B&T với công suất 352 MW với tổng mức đầu tư 493 triệu USD; Tập đoàn Solar Philippines đầu tư Dự án Điện mặt trời tại tỉnh với tổng mức đầu tư 45 triệu USD; Công ty Seoutheast Asia Capital Group khảo sát đầu tư Dự án Kho xăng dầu SEACT và Khu bến phía Nam - Cảng Hòn La với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 249 triệu USD.

Để đạt được kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ và nguồn vồn đăng ký; thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư nước ngoài; tích cực rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và xây dựng những quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, trình tự và thời gian giải quyết nhằm loại bỏ thủ tục, giấy tờ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và tỉnh về ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư trên địa bàn; quan tâm, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư có hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các vùng trọng điểm, tập trung vào quy hoạch trọng tâm cấp bách...

Website UBND tỉnh

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.