03/04/2017, 11:00 AM
Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3350/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa).
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.